Księża

Proboszcz:

ks. mgr Tadeusz Różałowski RM, wyświęcony 1985 w Krakowie, w Makowie od 2007 r.

 

Wikariusze:

ks. mgr Bogusław Borek, wyświęcony 1997 w Krakowie, w Makowie od 2016 r.

ks. mgr Dariusz Mieszczak, wyświęcony 1996 w Krakowie, w Makowie od 2018 r.