Księża

Proboszcz:

ks. mgr Tadeusz Różałowski RM

 

Wikariusze:

ks. mgr. Jacek Jastrzębski