Przyjdźcie do mnie wszyscy a ja was pokrzepię 2010r.

Przyjdźcie do mnie wszyscy a ja was pokrzepię 2010r.

Misterium z roku 2010.